Blijvend van uw "lees-dyslexie" af

Er zijn verschillende vormen van dyslexie. De ene persoon met dyslexie heeft problemen met schrijven en spellen. Een ander heeft problemen met lezen en het correct zien van wat er op een pagina staat.

In alle gevallen maakt dyslexie het functioneren op school, werk, in de maatschappij moeilijker dan voor een persoon die er geen last van heeft.

 

Na tientallen jaren onderzoek in binnen- en buitenland is men het niet over eens wat precies dyslexie veroorzaakt. Het ligt voor de hand dat verschillende vormen van dyslexie verschillende oorzaken hebben. In het verlengde hiervan ligt dat verschillende vormen van dyslexie een verschillende aanpak behoeven.

De aanpak die ik via www.dyslexie-weg.nu aanbied, en die in de praktijk heel effectief blijkt, heeft betrekking op een specifiek vorm van dyslexie.

Het gaat om een vorm van dyslexie waarbij een persoon moeite heeft met lezen doordat hij/zij een tekst vervormd waarneemt. De persoon kan een tekst niet goed zien waardoor het lezen ervan moeilijk is. Ik noem deze vorm "lees-dyslexie".

 

Met deze aanpak is een relatief kortdurende behandeling meestal voldoende voor het blijvend sterk verbeteren van het leesvermogen, of zelfs het volledig oplossen van het leesprobleem. In de praktijk blijkt dat mensen met "lees-dyslexie" wel degelijk kunnen lezen. Ze kunnen een tekst echter niet goed zíen. Als de verstoorde waarneming wordt gecorrigeerd kan een tekst normaal worden waargenomen c.q. gezien, en dan blijkt dat deze dyslectici wel degelijk kunnen lezen!

 

Voor meer informatie of de behandeling voor u geschikt is ga naar Voor wie?.